NL

FEDERATION

AGAINST BIOMASS POWER PLANTS

OVER DE FAB


De FAB is de landelijke federatie tegen biomassacentrales,

het verbranden van biomassa en ontbossing.  Onze organisatie bestaat uit verschillende organisaties uit Nederland.


Wij zijn zowel voor de bescherming van bestaande bomen en bossen als voor de uitbreiding hiervan binnen en buiten Europa.


De FAB werkt samen met meerdere internationale organisaties om het kappen en verbranden van bomen voor het opwekken van energie tegen te gaan doormiddel van acties en campagnes, informatievoorziening en distributie- en lobbyactiviteiten. De FAB is nadrukkelijk geen besloten organisatie maar staat open voor iedereen die zich hiervoor wil inzetten.

Federation Against Biomass Power Plants NL

Overstapcampagne: Biomassavrije Energieleverancier

Soms is de oplossing heel simpel. Als niemand biomassastroom afneemt, dan hoeft biomassa niet gebruikt te worden. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd en hebben we de Overstapcampagne Biomassavrije Energieleverancier opgestart.
In ons Onderzoekrapport Biomassavrije energieleveranciers lees je hoe wij het onderzoek hebben uitgevoerd en welke energiemaatschappijen echt groene stroom verkopen, zonder biomassa. Hieronder de vier winnaars die echt groen zijn.


Easy Energy verkoopt Nederlandse zonne- en windenergie. Easy Energy  heeft dynamische prijzen. Dat wil zeggen dat jouw stroom voordeliger is als de zon schijnt of als het waait en dynamische prijzen dragen bij aan het voordeliger maken van zonne- en windenergie voor de verkoop door energieleveranciers, waardoor het aandeel zonne- en windenergie ook groter kan worden.


Energie van Ons is opgericht door 100 energiecoöperaties. De winst gaat naar die coöperaties, die dat weer kunnen inzetten bij het verduurzamen van hun regio (dat is de taak van energiecoöperaties). De winst gaat dus niet naar aandeelhouders en investeringsmaatschappijen. Heel Nederland kan energie bij Energie VanOns afnemen, ook als je in een andere regio woont, en dan steun je dus de regionale coöperaties die het geld in lokale projecten stoppen zoals buurthuizen, speeltuinen, zonneparken etc. 


Bij Pure Energie kies je zelf waar in Nederland jouw stroom vandaan komt. De winst wordt gebruikt om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen. Het gas dat Pure Energie verkoopt is gecompenseerd tegen de hoogst mogelijke standaard: Golf Standard van het WNF.

 

Vrijopnaam maakt alleen maar zonne-energie. Ook als de zon niet schijnt, weet je zeker dat jouw geld gaat naar duurzaam opgewekte zonne-energie. Je kunt zonnepanelen in een zonnepark kopen. Handig als je geen dak beschikbaar hebt. De opbrengst van de komende 9 jaar is dan voor jou.


Overstappen naar EasyEnergy
Overstappen naar ENERGIE VanOns
Overstappen naar Pure Energie
Overstappen naar Vrijopnaam

Brief aan de financiers van RWE over de investeringsrisico's van biomassa

Niet alleen de energiemaatschappijen en politici zijn schuldig aan de komst van de biomassacentrales. Ook de investeerders spelen een belangrijke rol terwijl zij hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst. Wij hebben daarom, samen met internationale organisaties, de investeerder van RWE een brief geschreven: 2019-11-08-thefab-brief-aan-de-financiers-van-rwe-over-de-investeringsrisicos-van-biomassa-dutch.pdf


Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek deel 1: de energiemaatschappijen

Je vraagt je misschien af waarom biomassacentrales er zo makkelijk komen terwijl er zo veel protest tegen is. Ons pro-biomassalobbyonderzoek laat zien is dat er miljoenen worden gestopt in de lobbywereld van de biomassacentrales door onder andere de energiemaatschappijen, politiek, wetenschappers en investeerders. Op 4 November hebben we deel 1 gepubliceerd:

2019-11-04-thefab-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-energiemaatschappijen-dutch.pdf