NL

FEDERATIE

TEGEN BIOMASSACENTRALES

OVER DE FAB


De FAB is de landelijke federatie tegen biomassacentrales,

het verbranden van biomassa en ontbossing.  Onze organisatie bestaat uit verschillende organisaties uit Nederland.


Wij zijn zowel voor de bescherming van bestaande bomen en bossen als voor de uitbreiding hiervan binnen en buiten Europa.

De FAB werkt samen met meerdere internationale organisaties om het kappen en verbranden van bomen voor het opwekken van energie tegen te gaan doormiddel van acties en campagnes, informatievoorziening en distributie- en lobbyactiviteiten. Wij zijn nadrukkelijk geen besloten organisatie en staan open voor iedereen die zich hiervoor wil inzetten.


Kom jij het juridisch team van MOB (Mobilisation for the Environment) versterken?

De strijd tegen de biomassacentrales heeft de grootste kans van slagen als deze plaatsvindt in de rechtbank. De rechtszaken die het Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek heeft lopen tegen de biomassacentrales zijn het enige echte middel dat we hebben om de centrales tegen te houden of te sluiten.


MOB strijd niet alleen tegen de schadelijke gevolgen van het verbranden van biomassa, maar ook tegen de uitstoot van de luchtvaart, industrie en intensieve veehouderij. Daarnaast ken je hen van de overwinning in de rechtszaak tegen het stikstofbeleid (Programma Aanpak Stikstof).


MOB heeft in de afgelopen jaren meer dan 500 rechtszaken gevoerd. Meer dan 90% van de zaken wordt gewonnen als gevolg waarvan er tegenwoordig minder kans is om vroegtijdig te sterven aan de gevolgen van de schadelijke uitstoot van onder meer kolencentrales en raffinaderijen. Het is dan ook van levensbelang voor de mens, de dieren en de natuur dat MOB doorgaat met het aanspannen van zaken tegen de overheid en vervuilende energie initiatieven.


Wil jij het juridische team van MOB komen versterken of ken jij iemand die mogelijk interesse heeft?


Bezwaar maken tegen een biomassacentrale

Ben jij benieuwd of er bij jou in de buurt ook een biomassacentrale staat of komt en wil je weten wat je daar aan kan doen? Wij hebben een kaart beschikbaar gesteld waar je heel eenvoudig kan zoeken naar biomassacentrales die al actief zijn of nog gebouwd dienen te worden. Klik op de knop hieronder om de kaart te bekijken en de mogelijkheden te lezen die je kunt ondernemen om de centrale tegen te gaan.


Bezwaar maken tegen een biomassacentrale bij jou in de buurt

Doe mee met de Biomassa Zaak

Biomassale Kaalkap Video van Robin Noorda

Biomassale Kaalkap Video (Robin Noorda)


overstapcampagne

Overstapcampagne: Biomassavrije Energieleverancier

Soms is de oplossing heel simpel. Als niemand biomassastroom afneemt, dan hoeft biomassa niet gebruikt te worden. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd en hebben we de Overstapcampagne Biomassavrije Energieleverancier opgestart.
In ons Onderzoekrapport Biomassavrije energieleveranciers lees je hoe wij het onderzoek hebben uitgevoerd en welke energiemaatschappijen echt groene stroom verkopen, zonder biomassa. Hieronder de vier winnaars die echt groen zijn.


Easy Energy verkoopt Nederlandse zonne- en windenergie. Easy Energy  heeft dynamische prijzen. Dat wil zeggen dat jouw stroom voordeliger is als de zon schijnt of als het waait en dynamische prijzen dragen bij aan het voordeliger maken van zonne- en windenergie voor de verkoop door energieleveranciers, waardoor het aandeel zonne- en windenergie ook groter kan worden.


Energie van Ons is opgericht door 100 energiecoöperaties. De winst gaat naar die coöperaties, die dat weer kunnen inzetten bij het verduurzamen van hun regio (dat is de taak van energiecoöperaties). De winst gaat dus niet naar aandeelhouders en investeringsmaatschappijen. Heel Nederland kan energie bij Energie VanOns afnemen, ook als je in een andere regio woont, en dan steun je dus de regionale coöperaties die het geld in lokale projecten stoppen zoals buurthuizen, speeltuinen, zonneparken etc. 


Bij Pure Energie kies je zelf waar in Nederland jouw stroom vandaan komt. De winst wordt gebruikt om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen. Het gas dat Pure Energie verkoopt is gecompenseerd tegen de hoogst mogelijke standaard: Golf Standard van het WNF.

 

Vrijopnaam maakt alleen maar zonne-energie. Ook als de zon niet schijnt, weet je zeker dat jouw geld gaat naar duurzaam opgewekte zonne-energie. Je kunt zonnepanelen in een zonnepark kopen. Handig als je geen dak beschikbaar hebt. De opbrengst van de komende 9 jaar is dan voor jou.


Overstappen naar EasyEnergy
Overstappen naar ENERGIE VanOns
Overstappen naar Pure Energie
Overstappen naar Vrijopnaam
2019-11-04-thefab-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-energiemaatschappijen

Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek deel 1: de energiemaatschappijen

Je vraagt je misschien af waarom biomassacentrales er zo makkelijk komen terwijl er zo veel protest tegen is. Ons pro-biomassalobbyonderzoek laat zien is dat er miljoenen worden gestopt in de lobbywereld van de biomassacentrales door onder andere de energiemaatschappijen, politiek, wetenschappers en investeerders. Op 4 November hebben we deel 1 gepubliceerd:

2019-11-04-thefab-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-energiemaatschappijen-dutch.pdf


2019-11-08-thefab-brief-aan-de-financiers-van-rwe-over-de-investeringsrisicos-van-biomassa

Brief aan de investeerders van RWE over de investeringsrisico's van biomassa

Niet alleen de energiemaatschappijen en politici zijn schuldig aan de komst van de biomassacentrales. Ook de investeerders spelen een belangrijke rol terwijl zij hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst. Wij hebben daarom, samen met internationale organisaties, de investeerder van RWE een brief geschreven:  2019-11-08-thefab-brief-aan-de-financiers-van-rwe-over-de-investeringsrisicos-van-biomassa-dutch.pdf


Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek deel 3: de wetenschappers

In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennia lang sprake van belangenverstrengeling. In deel 3 van het pro-biomassalobbyfeiten onderzoek laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden.

Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden in eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden aangaan waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt. Daarnaast hebben wij laten zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaand personen uit de energie- en de biomassasector.


Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen
van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal
is. Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat
zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote
schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken
van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst. Dit artikel over Martin Junginger maakt onderdeel uit van een uitgebreid onderzoek naar de betaalde pro-biomassalobby activiteiten van wetenschappers (deel 3) in Nederland: 2019-11-22-thefab-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-wetenschappers-martin-junginger-dutch.pdf